Hráči a závodníci:
 • vždy reprezentují oddíl a jsou hrdí na to, že jsou jeho členy
 • vždy vystupují jako tým 
 • respektují navzájem jeden druhého
 • dbají zásad slušného chování
 • na každý trénink, utkání, závody  a jakoukoli akci pořádanou oddílem přicházej s pozitivní náladou
 • na srazy před tréninkem nebo utkáním se dostaví ve stanovený čas, případnou nepřítomnost omluví předem
 • na tréninku,  při utkání a  závodech jsou pozorní a snaží se plnit pokyny trenéra
 • dbají na správné rozcvičení
 • v šatně udržují pořádek, váží si hokejové či jiné výstroje,pomůcek, které jim byly pořízeny rodiči nebo zapůjčeny oddílem
 • šatnu a autobus při utkání, závodech  u soupeře odevzdají ve stejném stavu, v jakém je převzali
 • respektují soupeře, rozhodčí a příznivce jiných týmů, ostatní závodníky
 • na utkání, závody  a akce pořádané oddílem se dostaví v týmovém oblečení
 • snaží se jíst a žít zdravě
 • dbají na hygienu
 • v případě jakýkoliv nejasností, problémů  neprodleně komunikují s trenérem
 • vědí, že do šaten mají přístup jen hráči, závodníci, trenéři a činovníci oddílu