Příspěvky hokej - nová sezóna 2022/23

Dnes celému oddílu odstartovala nová sezóna 2022/2023. Týmy jsou o rok starší, proto připomínáme rozpis plateb příspěvků. Nově bude od 1.6. možné dohledat platby příspěvků v Klubovém informačním systému. Veškeré podrobnosti během května sdělí trenéři a technické vedoucí. Usnadní to především evidenci příspěvků, bude možné si stáhnout Potvrzení o zaplacení příspěvků pro zdravotní pojišťovny. Veškerá komunikace klubu (evidence, tréninky, zápasy) postupně bude převáděna do Klubového informačního systému (KIS).

Rozpis plateb oddílových příspěvků:

 

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

PZ 1  + jméno       ročně Kč 100,-  v.s. rodné číslo

PZ 2 + jméno          měsíčně Kč    600,-  v.s. rodné číslo

PZ 3 + jméno          měsíčně Kč    600,-  v.s. rodné číslo

PZ 4 + jméno          měsíčně Kč    800,-  v.s. rodné číslo

PZ 5 + jméno          měsíčně Kč    900,- v.s. rodné číslo

PZ 6 + jméno          měsíčně Kč    900,-  v.s. rodné číslo

PZ 7 + jméno          měsíčně Kč 1.000,-  v.s. rodné číslo

PZ 8 + jméno          měsíčně Kč 1.000,- v.s. rodné číslo

PZ 9 + jméno          měsíčně Kč 1.000,- v.s. rodné číslo

PZ D + jméno          měsíčně Kč 1.100,-  v.s. rodné číslo

PZ J + jméno           měsíčně Kč 1.100,-  v.s. rodné číslo

Pokud hráč dochází na tréninky se starší kategorií, platí výše příspěvků za starší kategorii.

Pokud jsou v klubu sourozenci, platí celou výši příspěvku jen nejstarší sourozenec. Ostatní platí pouze 100,- Kč ročně. Povinný ČSLH na sezónu platí všichni. 

Příspěvky se posílají v následujícím časovém harmonogramu - vždy se počítá nová sezóna od května:
  • květen + červen + srpen
  • září + říjen + listopad + prosinec
  • leden + únor + březen + duben
Úprava platek příspěvků za sourozence a v případě jednoho sourozence u PZ a druhého u RK - platné od ledna 2017

Dle uzavřené Dohody s Rytíři Kladno platí od ledna roku 2017 změna v placení příspěvků u sourozenců.

Pokud je jeden sourozenec v oddílu Hokej Kladno a další v oddílu HC PZ Kladno, uhradí každý 50% příspěvku.

Zvýhodněné příspěvky  1. a 2.třídy 100,- Kč ročně jsou podmíněné setrváním v oddíle do 5.třídy. V případě přestupu do jiného klubu v rozmezí 2. - 5. třídy  klub bude požadovat doplacení  standartní výše příspěvků za období 1. a 2.třídy, kdy dítě čerpalo výhodu placení pouze stokorunového ročního oddílového příspěvku, tzn. 1. třída Kč 600,- měsíčně, 2. třída Kč 600,- měsíčně a úhradu zapůjčení hokejové výstroje ve výši Kč 500,- ročně.  - Platnost od sezóny 2020/2021 (tzn. od 1.5.2020).

Více zde: http://www.hcpzkladno.cz/ledni-hokej/informace-2/

Partneři