Platba ročního členského příspěvku ČSLH:

Dle nařízení ČSLH je povinnost každého hráče registrovaného pod ČSLH uhradit roční členský příspěvek ve výši Kč 100,- oddílu (hráč starší 20 let 200,- Kč), který následně tuto platbu poukáže na účet ČSLH. Pokud nebude příspěvek uhrazen, nebude hráč moci do zápasu nastoupit a být uveden na soupisce - termín zaplacení do 15. června příslušného roku.

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

"Jméno+příjmení + ČSLH + třída"

 

Rozpis plateb oddílových příspěvků:

 

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

PZ 3 + jméno          měsíčně Kč    600,- 

PZ 4 + jméno          měsíčně Kč    800,- 

PZ 5 + jméno          měsíčně Kč    900,-

PZ 6 + jméno          měsíčně Kč    900,- 

PZ 7 + jméno          měsíčně Kč 1.000,- 

PZ 8 + jméno          měsíčně Kč 1.000,-

PZ 9 + jméno          měsíčně Kč 1.000,-

PZ D + jméno          měsíčně Kč 1.100,- 

PZ J + jméno           měsíčně Kč 1.100,- 

PZ 1-2 + jméno       ročně Kč 100,-

Příspěvky se posílají v následujícím časovém harmonogramu - vždy se počítá nová sezóna od května:
  • květen + červen + srpen
  • září + říjen + listopad + prosinec
  • leden + únor + březen + duben