IHC PZ Čerti Kladno

předseda oddílu:

Vladimír Kameš

trenéři: 

- Vladimír Kameš

- Vladimír Kameš mladší

- Ladislav Vlček

- Milan Tuláček

- Tomáš Libovický

- Jiří Nekvinda