Před startem krasobruslařských soutěží a Testů výkonnosti STK ČKS vydala doporučení proti šíření Covid-19:

 http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972886-opatreni-a-doporuceni-proti-sireni-covid-19-stk-cks.pdf

 1. Pravidla se týkají všech kromě diváků, jejich postavení upravují státní orgány. http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972499-pravidla-pro-konani-soutezi---covid-19.pdf
 2. Vysílající (mateřské) kluby ČKS odpovídají za to, že se krasobruslařských závodů nezúčastní nikdo: COVID-19 pozitivní až do vyléčení, v období karantény, bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře. http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972612-prohlaseni-covid-19.pdf
 3. Za podepsané a řádně vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 odpovídají vysílající kluby (mateřské kluby).
 4. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 se doporučuje podepsat před prvním závodem, a poté vždy po skončení léčení nemoci COVID-19 nebo po skončení karantény, podepsaná prohlášení se doporučuje klubům uchovat do 30.6.2021.
 5. Krasobruslařské závody se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice, a pokud objektivně z důvodu nemoci COVID-19, nelze závody pořádat, řídící orgán(předsednictvo ČKS), na návrh STK ČKS, může závod také zrušit nebo odložit, např. na doporučení krajské hygienické stanice.
 6.  

Soustředění Mělník 2020
 • termín 22.8. - 29.8. 2020
 • ubytování v kempu u zimního stadionu (hlavní budova)
 • stravování: plná penze + svačiny
 • závodníci a závodnice  jsou rozděleni do 3 skupin dle výkonnosti a věku
 • bližší info k organizaci kempu obdrží zákonní zástupci závodníků emailem
 • před začátkem kempu je nutné odevzdat Potvrzení o zdravotním stavu závodníka, závodnice

 

 

Soustředění Mělník 2019
 • termín: 17.8. - 25. 8. 2019
 • ubytování: oddíly Kladno a Kralupy nad Vltavou v kempu u zimního stadionu (hlavní budova) ve 2 a 3 lůžkových pokojích
 • stravování: plná penze + svačiny
 • závodníci jsou rozděleni do 3. skupin dle výkonnosti a věku (3.skupina - nejmenší, 2. skupina - mladší, 1. skupina - nejstarší)
 • ledová plocha - dopoledne  9.00 - 10.00 x 10.00 - 11.00 x 11.15 - 12.15 
 • ledová plocha - odpoledne 14.15 - 15.15 x 15.15 - 16.15 x 16.30 - 17.30
 • soustředění metodicky povede Mgr. Monika Škorničková

přesný program pro jednotlivé skupiny bude vložen

 

Informace pro oddíl HC PZ Kraso Kladno:

 • termín: 17. 8. - 21.8. 2019 - účast po dobu přítomnosti p. Škorničkové
 • nástup 17.8.2019 v 12.30-13.00 hodin v kempu
 • účastní se celkem 11 dětí + 2 trenérky(Nina Chernienko, Natalie Eichenmannová)  + 2 doprovod (u skupiny Niny trenérka Milena Humlová, která povede off ice pro nejmenší skupinu)
 • rozdělení dětí do skupin:  
 1. skupina nejstarší - Karolína Humlouvá (trenérka Nina, kat. žačky), Natálie Šeba(trenérka Natalie, mladší žačky), Amélie Lokvencová(trenérka Natalie, mladší žačky)
 2. skupina mladší - Ellen Kostečková(trenérka Natalie, nováčci starší), Kateřina Horáková(trenérka Natalie, žačky nejmladší), Sofie Šímová(trenérka Natalie, cvrček 2)
 3. skupina nejmladší - Anna Syrovátková(trenérka Natalie, cvrček 2), Alexandra Kodedová(trenérka Natalie, cvrček 2), Nela Pešková (trenérka Niny, cvrček 2), Anna Silná (trenérka Nina), Kateřina Vondříčková(trenérka Nina)
 • ubytování zajištěno pro 15 osob
 1. pokoj - Natalie Šeba, K. Horáková, Natalie Eichenmannová(trenér)
 2. pokoj - Amélie Lokvencová, Anna Syrovátková, Alex Kodedová
 3. pokoj - Ellen Kostečková, Sofie Šímová + doprovod
 4. pokoj - Karolína Humlová, Nina Chernienko, Milena Humlová
 5. pokoj - Nela Pešková, Anna Silná, Kateřina Vondříčková

 

Informace pro oddíl Kraso Kralupy nad Vltavou:

bude doplněno

 


Informace pro oddíl Spolek bruslařů mělnických:

bude doplněno