Předseda oddílu:

Ladislava Eichenmannová (tel.: 603 158 224) email: eichenmannova@hcpzkladno.cz

Vedoucí SCM a hlavní trenér:

Bc. Natalie Eichenmannová (tel.: 604 464 969) email: scm@hcpzkladno.cz

E-mail:

info@hcpzkladno.cz

pzkraso@volny.cz


Organizační směrnice oddílu

z důvodu zkvalitnění přípravy krasobruslařů došlo s platností od 1.9. 2008 k těmto organizačním úpravám:

 1. Členský a oddílový příspěvek platí aktivní a hostující člen oddílu.
 2. Oddílový příspěvek na daný měsíc je nutné uhradit do posledního dne předcházejícícho měsíce na účet oddílu krasobruslení.
 3. Pokud nebude příspěvek v daném termínu uhrazen, závodník nebude mít možnost trénovat. 
 4. Ze strany oddílu je požadována 70% účast na trénincích v měsíci
 5. Pokud nebude mít závodník(závodnice) splněnou 70% účast na trénincích v měsíci ztrácí závodník možnost záskokových tréninků při absenci svého trenéra (možnost trénovat u jiného závodního trenéra) a rovněž v následujícím měsící ztrácí možnost účasti na závodech a akcích oddílu (Vánoční akce, ukázkové hodiny, aj.). 
 6. Závodník je povinen nahlásit svoji neúčast na tréninku svému trenérovi a hlavnímu trenérovi. 
 7. Trenér, který se nemůže zúčasnit tréninku, je povinen svoji neúčast nahlásit hlavnímu trenérovi a zároveň si zajistit za sebe trenérský záskok. Pokud záskokový trenér nebude oddílový trenér, jeho účast na oddílovém tréninku musí schválit vedení oddílu.
 8. Pokud závodník neohlásí svoji neúčast na tréninku, trenér má nárok žádat úhradu tréninku jako při účasti na tréninku.
 9. Pokud dítě trénuje u trenéra, který nemá z různých důvodů možnost se na trénink dostavit, může být ojediněle udělena vyjímka, kdy závodník odtrénuje trénink pod dozorem pověřené osoby. Bez udělené vyjímky nemůže závodník trénovat sám bez dozoru svého nebo záskokového trenéra.
 10. Na závody a soustředění přihlašuje oddíl na základě požadavku trenéra a s ohledem na aktuální výkonnost. Oddíl si vyhrazuje právo v případě porušování docházky a kázně na závody závodníka nenahlásit. Při neomluvené absenci na nahlášených závodech nebude závodník přihlašován na další závody.
 11. Trenéři jsou ve smluvním vztahu s oddílem. Odměnu trenérovi vyplácí oddíl. Trenér si nesmí sám vybírat odměnu za tréninkovou jednotku bez vědomí oddílu přímo od závodníků nebo zákonných zástupců. Odměňování trenérů probíhá v souladu s platnými zákony ČR.
 12. Oddíl může ukončit členství v oddíle na základě porušování kázně, nízké docházky, neplacení členských příspěvků, nedostatečné výkonnosti závodníka.
Příspěvky
 • měsíční oddílový příspěvek činí Kč 350,-

 • Krasobruslení: 211258335/0300