Organizační směrnice oddílu
  1. Závodník je povinen nahlásit svoji neúčast na tréninku svému trenérovi a hlavnímu trenérovi. 
  2. Na závody a soustředění přihlašuje oddíl na základě požadavku trenéra a s ohledem na aktuální výkonnost. Oddíl si vyhrazuje právo v případě porušování docházky a kázně na závody závodníka nenahlásit. Při neomluvené absenci na nahlášených závodech nebude závodník přihlašován na další závody.
  3. Oddíl může ukončit členství v oddíle na základě porušování kázně, nízké docházky, neplacení členských příspěvků, nedostatečné výkonnosti závodníka.