• Nina Chernienko
  • Bc. Natalie Eichenmannová
  • Mgr. Milena Marinovich Humlová
  • Kristýna Blažková
  • Renata Ondrášková
  • Karolína Skučková
  • Eva Brabcová
  • Katka Ondrášková

metodické vedení: PaeDr. Marie Sedláčková