Platba ročního členského příspěvku (ČUS):
  • - povinná platba VŠECH členů (i na hostování v jiných klubech)
  • - 1x ročně ve výši Kč 100,- 
  • platba na účet: KB 107-6098290217/0100
  • poznámka k platbě: jméno+příjmení
  • -v.s. rodné číslo
  • termín zaplacení do 31. ledna příslušného roku
Platba ročního členského příspěvku ČSLH:

Dle nařízení ČSLH je povinnost každého hráče registrovaného pod ČSLH uhradit roční členský příspěvek ve výši Kč 100,- oddílu (hráč starší 20 let 200,- Kč), který následně tuto platbu poukáže na účet ČSLH. Pokud nebude příspěvek uhrazen, nebude hráč moci do zápasu nastoupit a být uveden na soupisce.

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

"Jméno+příjmení + ČSLH + třída"

V.S.: rodné číslo

termín zaplacení do 15. června příslušného roku

 

Rozpis plateb oddílových příspěvků:

 

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

frekvence plateb měsíční, splatná do 5. dne příslušného měsíce

poznámka k platbě:

PZ 1 + jméno           ročně Kč 100,-  v.s. rodné číslo 

PZ 2 + jméno          měsíčně Kč    600,-  v.s. rodné číslo 

PZ 3 + jméno          měsíčně Kč    600,-  v.s. rodné číslo 

PZ 4 + jméno          měsíčně Kč    800,-  v.s. rodné číslo 

PZ 5 + jméno          měsíčně Kč    900,- v.s. rodné číslo

PZ 6 + jméno          měsíčně Kč    900,-  v.s. rodné číslo

PZ 7 + jméno          měsíčně Kč 1.000,-  v.s. rodné číslo

PZ 8 + jméno          měsíčně Kč 1.000,- v.s. rodné číslo

PZ 9 + jméno          měsíčně Kč 1.000,- v.s. rodné číslo

PZ D + jméno          měsíčně Kč 1.100,-  v.s. rodné číslo

PZ J + jméno           měsíčně Kč 1.100,-  v.s. rodné číslo

Pokud hráč dochází na tréninky se starší kategorií, platí výše příspěvků za starší kategorii.

Příspěvky se posílají za níže uvedené měsíce v dané sezóně. Sezóna začíná k 1.5. roku a končí k 30. dubnu roku následujícího.
  • květen + červen + srpen + září + říjen + listopad + prosinec
  • leden + únor + březen + duben
Zvýhodněné příspěvky  1. a 2.třídy 100,- Kč ročně jsou podmíněné setrváním v oddíle do 5.třídy. V případě přestupu/hostování do jiného klubu v rozmezí 2. - 5. třídy klub bude požadovat doplacení  standartní výše příspěvků za období 1. a 2.třídy, kdy dítě čerpalo výhodu placení pouze stokorunového ročního oddílového příspěvku. 
Oddílový příspěvek za sourozence: starší sourozenec platí 100%, mladší sourozenec 50%.